O nas, naša vizija in poslanstvo

Naša vizija je biti zanesljiv in agilen partner pri načrtovanju, organiziranju in vodenju projektov. Naše poslanstvo pa svetovanje in pomoč pri projektnem delu in promocija IKT projektnega menedžmenta kot član strokovnega odbora slovenskega združenja za projektni menedžment.

SKUPAJ S PARTNERJI

Že od 90-tih let naprej namenjamo svoje znanje in izkušnje načrtovanju in razvoju informacijskih rešitev ter vodenju projektov in projektnemu menedžmentu.

NAŠE VREDNOTE

Spoštujemo vas in skupaj z vami iščemo različne pristope k reševanju problemov. Smo odgovorni za naše delo in zavezani vam, razvoju informacijskih rešitev in izobraževanju.

CERTIFICIRANA ZNANJA

Smo člani slovenskega združenja za projektni menedžememnt in imamo certificirano znanje in kompetence iz projektnega menedžementa v okviru IPMA certifikacijskega programa.

DRUGI O NAS

"Mitja is a very knowledgeable, and very professional person. A great project manager!"
Štefan Furlan, Director at Viewly Inc & Dodona Analytics


Mitja Kovačič
IT Consultant, Project Manager, System Architect, CSPM

Diplomiral sem na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru, nato pa zaključil podiplomski specialistični študij na Fakulteti za organizacijske vede s področja organizacije in managementa informacijskih sistemov.

Od leta 1987 se ukvarjam z računalništvom in informatiko, v zadnjih dvajsetih letih pa z menedžmentom informacijskih sistemov in projektnim menedžmentom. Leta sem opravljal tudi vodstvena dela v službi za informatiko. Vodim IT projekte informatizacije poslovnih procesov in elektronskega poslovanja ter projekte upravljanja s tveganji, uvajanja sistema informacijske varnosti ter upravljanja neprekinjenega poslovanja.

Sem tudi certificiranj senior projektni menedžer in član slovenskega združenja za projektni menedžment ter predavatelj na višji šoli za informatiko.


Zakaj izbrati nas?

Za nami je že več kot 25 let načrtovanja in razvoja računalniških aplikacij ter 15 let vodenja projektov.