1. KORAK: Analiza in študija izvedljivosti

Na podlagi poslovne in sistemske analize poslovnega primera izdelamo študijo izvedljivosti informatizacije poslovnega procesa. Ta zajema različne vidike uvedbe nove rešitve. Ključi so poslovni, ekonomski, časovni in tehnični vidik. Predstavimo tudi različne možne opcije (alternative) uvedbe rešitve.

SKUPAJ Z VAMI

Dogovorimo osnutek (strukturo) dokumenta, izdelka analize. Študija podaja odgovore na vprašanja:
- Ali bo projekt prinesel koristi? Kakšne?
- Ali je projekt izvedljiv? V kolikšnem času?
- Bodo koristi večje od stroškov izvedbe?
- Kdaj se investicija povrne?


Kontakt

Želite predlogo dokumenta s komentarji?
Kontaktirajte nas na naš elektronski naslov ali pokličite 031/313-264 (Mitja).

Prenesite primer strukture dokumenta


Zakaj izbrati nas?

Imamo znanje in izkušnje priprave dokumenta študije izvedljivosti informatizacije upravljanja z dokumentarnim gradivom (dokumenti sistemi) ter storitev v javnem in finančnem sektorju ter proizvodnji dejavnosti.