Portfelij zaključenih projektov

Naš portfelij obsega nabor izvedenih svetovalnih in izobraževalnih ter razvojnih informacijskih projektov iz različnih področij. Ključni so projekti na področju informatizacije upravljanja z dokumenti, načrtovanja in razvoja računalniških aplikacij ter rešitev povezovanja med informacijskimi sistemi.

Razvojni projekti


Spletna aplikacija infomatizacije procesa

Načrtovanje in razvoj spletne aplikacije za informacijsko podporo ključnega poslovnenga procesa naročnika z integracijo z zalednimi rešitvami (ERP, dokumenti sistem, AJPES ...).

Projektne naloge

 • so-izdelava specifikacije zahtev,
 • načrtovanje projekta ter priprava zagonskega elaborata,
 • organiziranje in vodenje projekta...

Java, MS SQL, API ...

Elektronski arhiv zadev

Projekt svetovanja, vodenja, razvoja in uvedbe dolgoročne elektronske hrambe dokumentarnega gradiva ter načrtovanja in razvoja večjezične odjemalske aplikacije za izbrano dokumentno platformo.

Projektne naloge

 • izdelava študije izvedljivosti in priporočilo,
 • vzpostavitev infrastrukture in platforme,
 • specifikacija zahtev za programsko opremo,
 • načrtovanje projekta ter priprava zagonskega elaborata,
 • vodenje projekta ter razvoja programske opreme...

Alfresco, DMS, API, integracije...

Spletni portal za zagon dokumentnih procesov

Vzpostavitev spletnega portala za kreiranje in zajem (uvoz) dokumentov (zahtevki, nalogi ...) v Canon Therefore™ dokumentni sistem ter zagon instanc poslovnih procesov (BPM).

Projektne naloge

 • izdelava študije izvedljivosti in snovanje projekta,
 • načrtovanje projekta ter priprava zagonskega elaborata,
 • organiziranje in vodenje projekta,
 • načrtovanje in razvoj portala...

ASP.NET, C#, PDF API, Therefore API...

Tiskanje v globalnem okolju

Projekti uvedbe Canon uniFLOW varnega in učinkovitega tiskanja v globalnem okolju, ki obsega centralno lokacijo ter 10+ oddaljenih lokacij po Sloveniji s cca 100+ MF naprav in 500+ uporabniki.

Projektne naloge

 • izdelava študije izvedljivosti in snovanje projekta,
 • načrtovanje projekta ter priprava zagonskega elaborata,
 • načrtovanje in razvoj storitev,
 • koordinacija vzpostavitve infrastrukture...

Canon, uniFLOW...

Zaledni informacijski sistem

Projekti razvoja in uvedbe informacijskega sistema za podporo izvajanja upravnega postopka in upravljanje dokumentacije postopka. Integracija z rešitvami meddržavnih inštitucij in prenosi podatkov in dokumentov.

Projektne naloge

 • načrtovanje projekta ter priprava zagonskega elaborata,
 • organiziranje in vodenje projekta,
 • načrtovanje in razvoj storitev,
 • koordinacija vzpostavitve infrastrukture...

ASP.NET, C#, Java, WS, SPIS...

Portal elektronskega poslovanja

Mednarodni (EU sofinanciran) projekt načrtovanja, razvoja in uvedbe portala G2B in G2C elektronski storitev (spletnih) aplikacij za zagotavljanje poslovnih storitev državne inštitucije po elektronski poti. Integracija z rešitvami zalednega informacijskega sistema.

Projektne naloge

 • izdelava študije izvedljivosti in snovanje projekta,
 • načrtovanje projekta ter priprava zagonskega elaborata,
 • organiziranje in vodenje projekta,
 • načrtovanje in razvoj storitev,
 • koordinacija vzpostavitve infrastrukture...

ASP.NET, C#, XML, XSD...

Svetovalni projekti


Digitalna strategija

v okviru DIH - Digitalno inovativno stičišče Slovenije za vas pripravimo digitalno strategijo, ki obsega obravnav vseh področij digitalne transformacije vašega podjetja.

Več o strategiji

Digital, Strategy, Data ...

Digitalizacija uporabniških storitev

Projektni program načrtovanja, razvoja in vzpostavitve večjezične corpo spletne strani in spletnih aplikacij elektronskih storitev za fizične in pravne osebe.

Projektne naloge

 • organiziranje in načrtovanje programa ter priprava projektov,
 • koordinacija, svetovanje in vodenje projekta, programa,
 • načrtovanje konsolidacije informacijskih virov ter SLA,
 • svetovanje in podpora priprave projektne dokumentacije ...

HTML, CSS, JS, TYPO3, C#, .NET, API, Web Architecture ...

Infrastruktura in platforma v zunanjem izvajanju

Projekt vzpostavitve zagotavljanja računalniškega omrežja, podatkovnega centra in omrežnih storitev, sistemske (licenčne) programske opreme ter osebnih računalnikov v zunanjem izvajanju.

Projektne naloge

 • izdelava študije izvedljivosti in snovanje projekta,
 • načrtovanje projekta ter priprava naročila,
 • organiziranje in vodenje projekta,
 • načrtovanje konsolidacije informacijskih virov ter SLA,
 • koordinacija vzpostavitve in upravljanja...

SLA, CISCO, HP, IaaS, PaaS, Network Services, WiFi...

Dokumentni sistem v oblaku

Projekt uvedbe Canon Therefore™ dokumentnega sistema v oblaku za regijo JV Evrope ter načrtovanje in razvoj spremljajočih aplikacij za zagotavljanje storitev dokumentnega sistema ter integracij z zalednimi sistemi.

Projektne naloge

 • izdelava študije izvedljivosti in snovanje projekta,
 • načrtovanje projekta ter priprava zagonskega elaborata,
 • organiziranje in vodenje projekta,
 • načrtovanje in razvoj aplikacij,
 • koordinacija vzpostavitve (IaaS, PaaS, SaaS)...

DMS, BPMS...

Projektni menedžment v organizaciji

Projekt svetovanja uvedbe organiziranega projektnega dela (metodologija, organiziranost, portfelj projektov) ter vzpostavatve projektne pisarne.

 • poslovnik projektnega vodenja
 • projektna pisarna
 • predstavitve in izobraževanja

Projektna naloga je bila svetovanje organiziranja projektnega menedžmenta.

PM, PMO, SDLC, SCRUM...

Storitveno usmerjena informatika

Projekt svetovanja uvedbe storitveno usmerjene informatike (ITSM) po priporočilih ITIL-a ter izdelava nekaterih dokumentov - internih aktov.

 • upravljanje portfelja IT storitev in katalog storitev
 • vodenje zahtev storitev
 • upravljanje incidentov
 • upravljanje sprememb
 • upravljanje IT projektov

Projektna naloga je bila svetovanje organiziranja IT procesov ter priprave organizacijskih predpisov.

ITIL, ISO20000, PM...

Elektronsko upravljanje s dokumenti

Projekt svetovanja uvedbe elektronskega upravljanja z dokumentarnim gradivom ter informatizacije (avtomatizacije) izvajanaja dokumentno orientiranih poslovnih procesov v finančnem (banka, leasing hiša) sektorju.

Projektne naloge

 • izdelava študije izvedljivosti in priporočilo,
 • specifikacija zahtev za programsko opremo,
 • načrtovanje projekta ter priprava zagonskega elaborata,

DMS, BPMS, integracije...

Informacijska varnostna politika

Projekt uvedbe sistema upravljanja s tveganji, upravljanja z informacijsko varnostjo po priporočilih mednarodnega ISO 27001 standarda ter upravljanja neprekinjenega poslovanja.

 • ocenjevanje tveganj
 • krovna varnostna politika
 • področne varnostne politike
 • neprekinjeno poslovanje
 • predstavitve in izobraževanja

Projektna naloga je bila svetovanje in priprava organizacijskih predpisov.

SUVI, RISK, BCP, DRP, ISO2700x...

Prostorski informacijski sistem

Projekt svetovanja načrtovanja in razvoja informacijske storitve (SaaS) prostorskega informacijskega sistema za obvladovanje optične infrastrukture v prostoru.

Projektne naloge

 • izdelava prototipa rešitve,
 • specifikacija zahtev za programsko opremo,
 • načrtovanje projekta ter priprava zagonskega elaborata,

Optika, PM, integracije...

Izobraževalni projekti


Menedžment projektov digitalizacije

v okviru DIH - Digitalno inovativno stičišče Slovenije, izvajamo usposabljanje za dvig digitalnih kompetenc. Pomagamo spoznati pristop k izvedbi projektom digitalizacije, naučimo izdelati projektni načrt projekta digitalizacije in vodenje projekta digitalizacije ( tudi s pomočjo orodij).

Več o usposabljanju

Načrtovanje, organiziranje in vodenje IT projektov

Pri IT projektih se daje poudarek na sinergijo upravljanja projektov (projektni management) in upravljanja informacijskih sistemov (management informacijskih sistemov). Poznavanje obojega je bistvenega pomena za uspešen zaključek projekta.

Projektne naloge:

 • priprava seminarja,
 • izvajanje seminarja,
 • prilagoditev seminarja po meri...
Več o seminarju

Specifikacija zahtev za programsko opremo

Pri tradicionalnem (ang: waterfall) modelu razvoja programske opreme je prva faza, sistemska analiza s specifikacijo zahtev, tudi najpomembnejša faza razvoja. V tej fazi se srečamo s problemi, ki lahko povzročajo zamude na projektu in tudi povzročajo težave v samem projektnem pristopu.

Projektne naloge:

 • priprava seminarja
 • izvajanje seminarja
 • prilagoditev seminarja po meri
Več o seminarju

Pedagoško delo

Izvajanje višješolskega izobraževanja na študijskem programu inženir informatike. Višješolski predavatelj pri predmetih Zbirke podatkov I, Zbirke podatkov II ter Varnost in zaščita.

Projektne naloge:

 • priprava predavanj in vaj,
 • izvajanje predavanj,
 • mentorstvo diplomskih nalog...
Več o programu

Zakaj izbrati nas?

Za nami je že več kot 25 let načrtovanja in razvoja računalniških aplikacij ter 15 let vodenja projektov.