2. KORAK: Prototip s specifikacijo zahtev

S pomočjo Bootstrap (ali katerekoli druge tehnologije) izdelamo prototip aplikacije. Skupaj z vami izdelamo ključne uporabniške vmesnike in dogovorimo lastnosti (funkcionalnosti) aplikacije. Enako lahko naredimo z izbranim "mockup" orodjem.

DOKUMENTIRAJMO ZAHTEVE

Zbrane zahteve za programsko opremo dokumentiramo na enostaven, pregleden in nedvoumen način. Za opis zahtev izdelamo strukturiran dokument v skladu s IEEE 830 standardom.


"Proof of Concept"

Pri razvoju programske opreme lahko prototip predstavlja delovni model produkta ali informacijske rešitve z namenom demonstracije rešitve. Odvisnosti od zrelosti prototipa (razvitih funkcionalnosti) se ta nadgradi z uporabo v vašem poslovnem okolju in zbiranju povratnih informacij za čim prejšno izdelavo končne rešitve.


Kontakt

Želite predlogo dokumenta s komentarji?
Kontaktirajte nas na naš elektronski naslov ali pokličite 031/313-264 (Mitja).

Prenesite primer strukture dokumenta
Prenesite brošuro s priporočili in komentarji


Zakaj izbrati nas?

Imamo znanje in izkušnje priprave dokumenta študije izvedljivosti informatizacije upravljanja z dokumentarnim gradivom (dokumenti sistemi) ter storitev v javnem in finančnem sektorju ter proizvodnji dejavnosti.